Obsługa klienta

INSAL dokłada wszelkich starań, by dostarczane przez nas systemy zaspokajały Państwa najwyższe wymagania.
Zapewniając o bezpieczeństwie naszych rozwiązań, poświadczamy je stabilnością naszej firmy, w tym:

  • bezpieczeństwem finansowym: ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej
  • najwyższymi kwalifikacjami kadry: wszyscy pracownicy INSALu wyróżniają się wieloletnim doświadczeniem w branży i w firmie
  • najwyższą jakością sprzętu: INSAL pracuje wyłącznie na wysokowydajnych maszynach, materiałach i środkach transportu
  • bezpieczeństwem prawnym: wszelkie prace instalacyjne wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustawą o ochronie osób i mienia
  • poświadczeniem płynności finansowej firmy: od samego początku istnienia, przez cały okres działalności.
  • pracownicy zabezpieczenia technicznego INSAL posiadają indywidualne poświadczenia bezpieczeństwa.