Kontrola dostępu

Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty lub pieniądze czy dostęp do magazynów gwarantuje bezpieczeństwo zasobów materialnych firmy. Rejestracja czasu pracy pozwala jednocześnie obiektywnie rozliczać z obowiązku pracowniczego.

Systemy kontroli ograniczają i rejestrują dostęp osób do stref objętych ochroną. Dzięki temu firmy i instytucje uzyskują wiarygodne narzędzie oceny w przypadku włamania, kradzieży czy innej sytuacji zagrożenia.

Systemy kontroli dostępu dzielimy na dwa podstawowe rodzaje: