Systemy alarmowe z monitoringiem

Alarmujący system przeciwpożarowy lub / oraz system chroniący przed włamaniem bądź napadem (SSWiN) są podstawą bezpieczeństwa budynku. Stanowią one o bezpieczeństwie zasobów materialnych i pracujących w nim oraz odwiedzających go ludzi.

Na podstawie długoletnich doświadczeń, INSAL projektuje systemy i dobiera urządzenia, które zapewniają najbardziej efektywną ochronę danego typu firmy lub instytucji. Monitoring oferowany wraz z systemem gwarantuje bieżącą wiedzę na temat bezpieczeństwa i umożliwia natychmiastową interwencję w przypadku jego zakłócenia.

Powiadamianie o alarmie realizowane jest kilkoma torami transmisji:

  • drogą telefoniczną
  • GSM (telefonia komórkowa)
  • drogą radiową

W trosce o całkowitą ochronę instalacje alarmowe można zintegrować z innymi systemami zabezpieczeń oferowanymi przez INSAL:

  • telewizji przemysłowej
  • przeciwpożarowym
  • kontroli dostępu
  • rejestracji czasu pracy