Banki, Centra finansowe

Placówki bankowe i centra finansowe to obiekty wymagające szczególnej ochrony. Potencjalnie, do najbardziej prawdopodobnych zagrożeń przestępczych dla tych obiektów zaliczyć należy: wymuszenie, kradzież, rozbój, napad (w godzinach pracy), kradzież z włamaniem (po godzinach pracy) i kradzież zwykłą (pracowniczą).

Rodzaje i poziom zagrożeń wynikają z:

  • wykonywanych czynności bankowych/finansowych
  • indywidualnych czynników ryzyka takich jak: zakres przestępczości w okolicy, usytuowanie – otoczenie obiektu, układ pomieszczeń (liczba wejść, wejścia na dachu) itp.

Zabezpieczając bank czy centrum finansowe należy pamiętać, by:

  • uzupełnić zabezpieczenia budowlano-mechaniczne
  • zasygnalizować naruszenie strefy chronionej przez sprawcę czynu przestępczego
  • zasygnalizować napad
  • wysyłać sygnał (komunikat) alarmowy do instytucji lub osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu w celu podjęcia odpowiednich działań

Zabezpieczenia elektroniczne w bankach zapewniające maksymalną ochronę:

systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz system transmisji alarmów

zapewniają jak najszybsze wykrycie wtargnięcia sprawcy włamania albo napadu i powiadomienie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu wraz z powiadomieniem alarmowego centrum odbiorczego

system telewizji dozorowej CCTV z funkcją detekcji ruchu

zapewnia wykrycie niepożądanej obecności osób w obiekcie (np. osób pozostałych po godzinach pracy), rozpoznanie oraz zapis i odtwarzanie obrazu

system kontroli dostępu KD

zapewnia ograniczenie dostępu osób do stref wydzielonych i wymagających szczególnej kontroli

systemy wykrywania pożaru SAP i oddymiania ODD

zapewniają jak najszybszą detekcję zagrożenia pożarowego, pozwalając tym samym na bezpieczną ewakuację oddymionymi ciągami komunikacyjnymi

system rozgłoszeniowo – ewakuacyjny, DSO

zapewnia przekazywanie informacji słownej o niebezpieczeństwie i sposobach ewakuacji

system integracji, wizualizacji

zapewnia integrację powyżej wymienionych systemów polegająca na wzajemnej współpracy oraz na wspólnym zarządzaniu informacją i jej obrazowaniu, ułatwiającym reakcje nadzoru i użytkowników obiektu.