Biura

Budynki użyteczności publicznej, w tym budynki biurowe, biura i urzędy to obiekty, których zabezpieczenie odgrywa niezmiernie istotną rolę z uwagi na bezpieczeństwo przebywających w nim osób.

Typowe zagrożenia, na jakie narażony jest budynek biurowy to: pożar, włamanie (kradzież dokumentów). Elektroniczne systemy zabezpieczeń zdecydowanie zwiększają poziom bezpieczeństwa.

Zabezpieczając budynki biurowe, biura, czy urzędy należy pamiętać, że:

  • chronimy budynki, w których poza personelem znajdują się także osoby z zewnątrz (petenci, serwis sprzątający, catering, ochrona)
  • trzeba zapewnić jasne i czytelne zorganizowanie procedur bezpieczeństwa (drogi komunikacyjne, oddymianie, komunikaty koordynujące ewakuację pozwalające uniknąć paniki)
  • ze względu na obecność osób trzecich trzeba dobrze zabezpieczyć obszary ograniczonego dostępu
  • szczególną ochroną obejmujemy archiwa i pomieszczenia magazynowania danych

Zabezpieczenia elektroniczne w budynkach biurowych, biurach i urzędach zapewniające maksymalną ochronę:

system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz system transmisji alarmów

zapewniają jak najszybsze wykrycie wtargnięcia sprawcy włamania, napadu lub kradzieży i powiadomienie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu wraz z powiadomieniem alarmowego centrum odbiorczego

system wykrywania pożaru SAP i oddymiania ODD

zapewniają jak najszybszą detekcję zagrożenia pożarowego, pozwalając tym samym na bezpieczną ewakuację oddymionymi ciągami komunikacyjnymi

system telewizji dozorowej CCTV z funkcją detekcji ruchu

zapewnia wykrycie niepożądanej obecności osób w obiekcie, identyfikację, oraz zapis i odtwarzanie obrazu

system kontroli dostępu KD

zapewnia ograniczenie dostępu osób do stref wydzielonych i wymagających szczególnej kontroli

system gaszenia pożaru SUG (np. gaz FM 200)

zapewnia bezpieczeństwo szczególnie pomieszczeniom składowania danych, absorbując ciepło płomienia i tym samym uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i jego eliminację

system integracji, wizualizacji

zapewniają integracje powyżej wymienionych systemów polegająca na wzajemnej współpracy oraz na wspólnym zarządzaniu informacją i jej obrazowaniu, ułatwiającym reakcje nadzoru i użytkowników obiektu.