Budynki telekomunikacyjne

Jest to grupa specyficznych obiektów wymagających szczególnego dopasowania zakresu i poziomu zabezpieczeń do stopnia ochrony przetwarzanych w nich danych i obsługiwanych obwodów.

Zabezpieczając budynki telekomunikacyjne, serwerownie, czy rozdzielnie należy pamiętać, że:

  • nadzorujemy urządzenia w określonych warunkach ich pracy
  • kontrolujemy dostęp dla wąskiej grupy użytkowników
  • chronimy nie tylko urządzenia, ale obszary danych instytucji i osób
  • dbamy o właściwe warunki pracy urządzeń rozdzielczych

Zabezpieczenia elektroniczne w budynkach telekomunikacyjnych, serwerowniach i rozdzielniach zapewniające maksymalną ochronę:

system bardzo wczesnego wykrywania dymu

zapewnia wykrycie dymu przez detektor zasysający w stężeniu niewidocznym dla ludzkiego oka

system wykrywania pożaru SAP i oddymiania ODD

zapewniają jak najszybszą detekcję zagrożenia pożarowego, pozwalając tym samym na sprawne oddymienie ciągami wentylacyjnymi zagrożonego pomieszczenia

system gaszenia pożaru SUG (np. gaz FM 200)

zapewnia bezpieczeństwo szczególnie pomieszczeniom wymiany danych absorbując ciepło płomienia i tym samym uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i jego eliminację. Gasi pożary grupy E-urządzenia elektryczne pod napięciem, A-ciała stałe(drewno, plastik, itp.), B-ciecze palne

system kontroli dostępu KD

zapewnia ograniczenie dostępu osób do stref wydzielonych i wymagających szczególnej kontroli

system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz system transmisji alarmów

zapewniają jak najszybsze wykrycie wtargnięcia sprawcy włamania i powiadomienie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu wraz z powiadomieniem alarmowego centrum odbiorczego

system telewizji dozorowej CCTV z funkcją detekcji ruchu

zapewnia wykrycie niepożądanej obecności osób w wybranym obszarze, identyfikację, oraz zapis i odtwarzanie obrazu

system integracji, wizualizacji

zapewniają integracje powyżej wymienionych systemów polegająca na wzajemnej współpracy oraz na wspólnym zarządzaniu informacją i jej obrazowaniu, ułatwiającym reakcje nadzoru i użytkowników obiektu.