Dworce

Dworce czy stacje to obiekty specyficzne ze względu na rozległą powierzchnię zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną. Charakteryzują się dużym przepływem komunikacyjnym i zróżnicowaniem społecznym – począwszy od personelu poprzez przedstawicieli firm kooperujących i podróżnych, a kończąc na osobach bezdomnych.

Zabezpieczając dworce czy stacje należy pamiętać, że:

  • musimy zagwarantować ciągłość obrazu dozorowanego obszaru (eliminacja martwych pól)
  • powinniśmy mieć stały widok newralgicznych obszarów
  • trzeba zapewnić jasne i czytelne zorganizowanie procedur bezpieczeństwa (drogi komunikacyjne, oddymianie, komunikaty koordynujące ewakuację pozwalające uniknąć paniki)
  • jest to środowisko pracy kieszonkowców i drobnych przestępców
  • są to obiekty w dużej mierze narażone na dewastację i akty wandalizmu
  • w ustronnych miejscach tych budynków lubią żyć przedstawiciele marginesu społecznego

Zabezpieczenia elektroniczne w dworcach i stacjach zapewniające maksymalną ochronę:

system telewizji dozorowej CCTV z funkcją detekcji ruchu

zapewnia wykrycie niepożądanej obecności osób w wybranym obszarze, identyfikację, oraz zapis i odtwarzanie obrazu

system rozgłoszeniowo- ewakuacyjny, DSO

zapewniają przekazywanie informacji słownej o niebezpieczeństwie i sposobach ewakuacji

system wykrywania pożaru SAP i oddymiania ODD

zapewniają jak najszybszą detekcję zagrożenia pożarowego, pozwalając tym samym na sprawne oddymienie ciągami wentylacyjnymi zagrożonego obszaru

system gaszenia pożaru SUG (np. mgłą wodną)

zapewnia bezpieczeństwo budynkom zraszając zagrożoną przestrzeń i tym samym schładzając obszar pożaru, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i jego eliminację

system gaszenia pożaru SUG (np. gaz FM 200)

zapewnia bezpieczeństwo szczególnie pomieszczeniom wymiany danych absorbując ciepło płomienia i tym samym uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i jego eliminację. Gasi pożary grupy E-urządzenia elektryczne pod napięciem, A-ciała stałe(drewno, plastik, itp.), B-ciecze palne

system kontroli dostępu KD

zapewnia ograniczenie dostępu osób do stref wydzielonych i wymagających szczególnej kontroli

system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz system transmisji alarmów

zapewniają jak najszybsze wykrycie wtargnięcia sprawcy włamania, kradzieży lub napadu i powiadomienie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu wraz z powiadomieniem alarmowego centrum odbiorczego

system integracji, wizualizacji

zapewniają integracje powyżej wymienionych systemów polegająca na wzajemnej współpracy oraz na wspólnym zarządzaniu informacją i jej obrazowaniu, ułatwiającym reakcje nadzoru i użytkowników obiektu.