Hale sprzedażowe

Hale, sklepy i markety to duże powierzchnie handlowe, na których można znaleźć zarówno materiały łatwopalne, jak i wartościowe. Narażone tak samo na ryzyko pożaru, jak i kradzieży. Można w nich spotkać nie tylko  kupujących i handlowców, ale także wagarowiczów, bezdomnych, drobnych przestępców.

Zabezpieczając hale sprzedaży, sklepy czy markety należy pamiętać, że:

  • trzeba zapewnić jasne i czytelne zorganizowanie procedur bezpieczeństwa (drogi komunikacyjne, oddymianie, komunikaty koordynujące ewakuację pozwalające uniknąć paniki)
  • dobrze nagłośniony obiekt z właściwą zrozumiałością komunikatów pozwala na sprawne koordynowanie akcji ratowniczej
  • szybka i prawidłowo zweryfikowana detekcja pożaru może uratować obiekt przed ewakuacją, paniką i zagrożeniem życia
  • powinniśmy mieć stały widok newralgicznych obszarów (kasy, bramki, ciągi komunikacyjne)
  • jest to środowisko pracy kieszonkowców i drobnych przestępców
  • trzeba kontrolować drogę pieniądza i nadzorować obszary ograniczonego dostępu

Zabezpieczenia elektroniczne w halach sprzedaży, sklepach i marketach zapewniające maksymalną ochronę:

system rozgłoszeniowo-ewakuacyjny, DSO

zapewniają przekazywanie informacji słownej o niebezpieczeństwie i sposobach ewakuacji

system wykrywania pożaru SAP i oddymiania ODD

zapewniają jak najszybszą detekcję zagrożenia pożarowego, pozwalając tym samym na sprawne oddymienie ciągami wentylacyjnymi zagrożonego obszaru

system telewizji dozorowej CCTV z funkcją detekcji ruchu

zapewnia wykrycie niepożądanej obecności osób w wybranym obszarze, identyfikację, oraz zapis i odtwarzanie obrazu

system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz system transmisji alarmów

zapewniają jak najszybsze wykrycie wtargnięcia sprawcy włamania, kradzieży lub napadu i powiadomienie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu wraz z powiadomieniem alarmowego centrum odbiorczego

system kontroli dostępu KD

zapewnia ograniczenie dostępu osób do stref wydzielonych i wymagających szczególnej kontroli

system integracji, wizualizacji

zapewniają integracje powyżej wymienionych systemów polegająca na wzajemnej współpracy oraz na wspólnym zarządzaniu informacją i jej obrazowaniu, ułatwiającym reakcje nadzoru i użytkowników obiektu.