Hale widowiskowe

Duże obiekty sportowe jak stadiony i hale sportowo-widowiskowe charakteryzują się rozległą powierzchnią użytkową oraz rozbudowaną infrastrukturą przyległą.

Są narażone na różnego rodzaju zamieszki, akty przemocy, ataki terrorystyczne. Przebywające na ich terenie duże masy społeczne podatne są na panikę i drobną przestępczość.

Zabezpieczając hale widowiskowe, sportowe czy stadiony należy pamiętać, że:

  • trzeba zapewnić jasne i czytelne zorganizowanie procedur bezpieczeństwa (drogi komunikacyjne, oddymianie, komunikaty koordynujące ewakuację pozwalające uniknąć paniki)
  • powinniśmy mieć stały widok newralgicznych obszarów (kasy, bramki, ciągi komunikacyjne)
  • musimy zagwarantować ciągłość obrazu dozorowanego obszaru (eliminacja martwych pól)
  • są to obiekty w dużej mierze narażone na dewastację, akty wandalizmu i przemocy
  • dobrze nagłośniony obiekt z właściwą zrozumiałością komunikatów pozwala na sprawne koordynowanie akcji ratowniczej
  • szybka i prawidłowo zweryfikowana detekcja pożaru może uratować obiekt przed ewakuacją, paniką i zagrożeniem życia

Zabezpieczenia elektroniczne w halach widowiskowych, sportowych i stadionach zapewniające maksymalną ochronę:

system rozgłoszeniowo-ewakuacyjny, DSO

zapewniają przekazywanie informacji słownej o niebezpieczeństwie i sposobach ewakuacji

system wykrywania pożaru SAP i oddymiania ODD

zapewniają jak najszybszą detekcję zagrożenia pożarowego, pozwalając tym samym na sprawne oddymienie ciągami wentylacyjnymi zagrożonego obszaru

system telewizji dozorowej CCTV z funkcją detekcji ruchu

zapewnia wykrycie niepożądanej obecności osób w wybranym obszarze, identyfikację, oraz zapis i odtwarzanie obrazu

system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz system transmisji alarmów

zapewniają jak najszybsze wykrycie wtargnięcia sprawcy włamania, kradzieży lub napadu i powiadomienie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu wraz z powiadomieniem alarmowego centrum odbiorczego

system kontroli dostępu KD

zapewnia ograniczenie dostępu osób do stref wydzielonych i wymagających szczególnej kontroli

system integracji, wizualizacji

zapewniają integracje powyżej wymienionych systemów polegająca na wzajemnej współpracy oraz na wspólnym zarządzaniu informacją i jej obrazowaniu, ułatwiającym reakcje nadzoru i użytkowników obiektu.