Hotele, Akademiki

Zabezpieczając hotele czy akademiki należy pamiętać, że:

  • są to budynki zamieszkania zbiorowego – w przypadku liczby miejsc noclegowych powyżej 50 wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożaru
  • trzeba zapewnić jasne i czytelne zorganizowanie procedur bezpieczeństwa (drogi komunikacyjne, oddymianie, komunikaty koordynujące ewakuację pozwalające uniknąć paniki)
  • mieszkańcami hoteli bądź akademików są niejednokrotnie osoby niepełnosprawne – wczesna detekcja pożaru a tym samym sprawne prowadzenie akcji ewakuacyjnej pozwala na skuteczną ochronę życia mieszkańców
  • dobrze nagłośniony obiekt z właściwą zrozumiałością komunikatów pozwala na sprawne koordynowanie akcji ratowniczej
  • w przypadku awarii oświetlenia podstawowego należy zapewnić oświetlenie awaryjne, (system wymagany dla budynków zamieszkania zbiorowego przeznaczonych dla więcej niż 200 osób).

Zabezpieczenia elektroniczne w hotelach i akademikach zapewniające maksymalną ochronę:

system wykrywania pożaru SAP i oddymiania ODD

zapewniają jak najszybszą detekcję zagrożenia pożarowego, pozwalając tym samym na sprawne oddymienie ciągami wentylacyjnymi zagrożonego obszaru

system rozgłoszeniowo-ewakuacyjny, DSO

zapewniają przekazywanie informacji słownej o niebezpieczeństwie i sposobach ewakuacji

system telewizji dozorowej CCTV z funkcją detekcji ruchu

zapewnia wykrycie niepożądanej obecności osób w wybranym obszarze, identyfikację, oraz zapis i odtwarzanie obrazu

system oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

umożliwia łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego.