Laboratoria

Zabezpieczając laboratoria czy pomieszczenia sterylne należy pamiętać, że:

  • są to pomieszczenia, w których należy wykrywać stężenia gazów niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego
  • specyfika pracy w laboratorium to niejednokrotnie praca w warunkach zagrożenia wybuchem – duże prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru
  • prawidłową ochronę pomieszczeń sterylnych/laboratoriów zapewnia detekcja gazów we współpracy ze sprawnie działającą wentylacją mechaniczną nawiewno-wyciągową.

Zabezpieczenia elektroniczne w laboratoriach i pomieszczeniach sterylnych zapewniające maksymalną ochronę:

system detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

zapewnia jak najszybszą sygnalizację pojawienia się niebezpiecznych stężeń gazów, ponadto może włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem

system wykrywania pożaru SAP i oddymiania ODD

zapewniają jak najszybszą detekcję zagrożenia pożarowego, pozwalając tym samym na sprawne oddymienie ciągami wentylacyjnymi zagrożonego obszaru.