Szkoły

W obiektach dydaktycznych uczą się zarówno osoby niepełnoletnie, jak i dorosłe. Przekrój wiekowy i społeczny osób, które uczęszczają do szkoły, jest bardzo duży.
Szkoła/uczelnia jest z pozoru miejscem bezpiecznym, jednak statystyki policyjne dowodzą, że jest inaczej. Codzienna rzeczywistość wielu uczelni, liceów, gimnazjów, a nawet szkół podstawowych to kradzieże, włamania, rozboje, pobicia i narkotyki.

Zabezpieczając szkoły czy uczelnie należy pamiętać, że:

  • powinniśmy objąć dozorem kamer nie tylko wnętrze obiektu, ale także teren zewnętrzny
  • powinniśmy nadzorować wszystkie pracownie, w których znajdują się wartościowe bądź niebezpieczne przedmioty
  • zabezpieczamy i kontrolujemy dostęp do pomieszczeń administracji
  • dozorujemy palarnie, szatnie oraz wszelkie ustronne miejsca obiektu
  • rejestrujemy wszystkich wchodzących i wychodzących z budynku

Zabezpieczenia elektroniczne w halach szkołach i uczelniach zapewniające maksymalną ochronę:

system telewizji dozorowej CCTV z funkcją detekcji ruchu

zapewnia wykrycie niepożądanej obecności osób w wybranym obszarze, identyfikację, oraz zapis i odtwarzanie obrazu

system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz system transmisji alarmów

zapewniają jak najszybsze wykrycie wtargnięcia sprawcy włamania, kradzieży lub napadu i powiadomienie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu wraz z powiadomieniem alarmowego centrum odbiorczego

system kontroli dostępu KD

zapewnia ograniczenie dostępu osób do stref wydzielonych i wymagających szczególnej kontroli

system wykrywania pożaru SAP i oddymiania ODD

zapewniają jak najszybszą detekcję zagrożenia pożarowego, pozwalając tym samym na sprawne oddymienie ciągami wentylacyjnymi zagrożonego obszaru

system rozgłoszeniowo- ewakuacyjny, DSO

zapewniają przekazywanie informacji słownej o niebezpieczeństwie i sposobach ewakuacji.