Szpitale, przychodnie, domy opieki

Placówki ochrony zdrowia to obiekty, których zadaniem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Zastosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zwiększa poziom ochrony naszego życia oferowany przez ww. placówki.

Zabezpieczając szpitale, przychodnie czy domy opieki należy pamiętać, że:

  • są to specyficzne placówki, w których zastosowanie odpowiednich systemów zabezpieczeń pozwala na prawidłową ochronę życia ludzkiego
  • pacjenci to bardzo często osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, dlatego tak ważnym jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji z personelem obiektu
  • wczesna detekcja pożaru pozwala na szybką reakcję grup ratowniczych, nie ma konieczności ewakuacji całego obiektu, co w przypadku ww. placówek wiązałoby się z narażeniem utraty życia lub zdrowia wielu pacjentów
  • trzeba zapewnić jasne i czytelne zorganizowanie procedur bezpieczeństwa (drogi komunikacyjne, oddymianie, komunikaty koordynujące ewakuację pozwalające uniknąć paniki)
  • ze względu na obecność osób trzecich należy dobrze zabezpieczyć obszary ograniczonego dostępu.

Zabezpieczenia elektroniczne w szpitalach, przychodniach i domach opieki zapewniające maksymalną ochronę:

system rozgłoszeniowo- ewakuacyjny, DSO

zapewniają przekazywanie informacji słownej o niebezpieczeństwie i sposobach ewakuacji

system wykrywania pożaru SAP i oddymiania ODD

zapewniają jak najszybszą detekcję zagrożenia pożarowego, pozwalając tym samym na sprawne oddymienie ciągami wentylacyjnymi zagrożonego obszaru

system przywoławczy SP

umożliwia przesyłanie komunikatów (wezwań) pomiędzy pacjentami a pracownikami służb opiekuńczych

system kontroli dostępu KD

zapewnia ograniczenie dostępu osób do stref wydzielonych i wymagających szczególnej kontroli.