Zakłady produkcyjne, magazyny

Zabezpieczając zakłady produkcyjne czy magazyny należy pamiętać, że:

  • stopień ryzyka wybuchu pożaru w budynku przemysłowym czy magazynie zależny jest od branży i przeznaczenia danego budynku: jeśli operujemy na materiałach łatwopalnych, wówczas ochrona przeciwpożarowa jest podstawą wykonywanej działalności
  • prócz ochrony życia ludzkiego, istnieje ryzyko poniesienia bardzo wysokich strat materialnych. W przypadku użytkowania budynków przemysłowych i magazynów pożar stanowi największe zagrożenie straty mienia. Przechowywane towary, maszyny i dokumenty posiadają wymierną wartość materialną, której strata często prowadzi do bankructwa
  • kradzież pracownicza to jeden z głównych powodów, dla którego warto nadzorować miejsca składowania towarów – magazyny
  • musimy zagwarantować ciągłość obrazu dozorowanego obszaru (eliminacja martwych pól)
  • należy dobrze zabezpieczyć obszary ograniczonego dostępu.

Zabezpieczenia elektroniczne w zakładach produkcyjnych i magazynach zapewniające maksymalną ochronę:

system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz system transmisji alarmów

zapewniają jak najszybsze wykrycie wtargnięcia sprawcy włamania, kradzieży lub napadu i powiadomienie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu wraz z powiadomieniem alarmowego centrum odbiorczego

system wykrywania pożaru SAP i oddymiania ODD

zapewniają jak najszybszą detekcję zagrożenia pożarowego, pozwalając tym samym na sprawne oddymienie ciągami wentylacyjnymi zagrożonego obszaru

system kontroli dostępu KD

zapewnia ograniczenie dostępu osób do stref wydzielonych i wymagających szczególnej kontroli

system telewizji dozorowej CCTV z funkcją detekcji ruchu

zapewnia wykrycie niepożądanej obecności osób w wybranym obszarze, identyfikację, oraz zapis i odtwarzanie obrazu

system integracji, wizualizacji

zapewniają integracje powyżej wymienionych systemów polegająca na wzajemnej współpracy oraz na wspólnym zarządzaniu informacją i jej obrazowaniu, ułatwiającym reakcje nadzoru i użytkowników obiektu.