Pożar budynków mieszkalnych

Czy wiesz, że każdego roku media przynoszą informacje o setkach pożarów w Polsce? 
Wiele z tych pożarów zgarnia śmiertelne żniwo. W wyniku wielu ludzie tracą dach nad głową lub przynajmniej pozbawieni zostają części dobytku całego życia.

Czy wiesz, że zabezpieczenie przeciwpożarowe mieszkania to koszt zaledwie 100-400 zł? 
Wiedząc to, wiele z ofiar pożarów z łatwością uniknęłoby tragedii. Koszt ochrony przed ogniem jest niewspółmiernie niski do strat wywołanych przez pożar. System przeciwpożarowy chroni także to, co bezcenne – ludzkie ŻYCIE.

W całej Europie statystyki pożarowe alarmują: 
im więcej mieszkań i domów wyposażonych w czujki dymu
tym mniej ofiar śmiertelnych w razie pożaru!

Nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie
! Straty materialne w wypadku pożaru są nieporównywalnie wysokie
w stosunku do kosztów zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Gwarancja ochrony życia i mienia. 
Czujki dymu informują o zagrożeniu natychmiast, kiedy się ono pojawi,
gwarantują spokój w trosce o życie najbliższych i bezpieczeństwo mienia.

Wróć do góry

Miejsca budynku najbardziej zagrożone pożarem

Media często informują o kolejnych pożarach budynków, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych, handlowych czy przemysłowych. Z tych przekazów dowiadujemy się o miejscu pożaru, jego przyczynach – jeśli są one znane – oraz poniesionych stratach.

Statystyki miejsc wybuchu pożarów prowadzone przez Państwową Straż Pożarną ukazują, że:

  • zdecydowana większość wszystkich pożarów budynków wybucha na parterze
  • drugim po parterze miejscem, gdzie najczęściej wybucha pożar, jest poddasze
  • piwnica jest trzecim najczęstszym miejscem, gdzie wzniecony zostaje pożar

Pamiętajmy, że poddasze i piwnica to miejsca, które:

  • często są składowiskiem zbędnych, a łatwopalnych rzeczy
  • często są zaniedbane, a tym samym najmniej przed pożarem zabezpieczone

Dbajmy o poddasza i piwnice, nie trzymajmy tam niepotrzebnych rzeczy. Zabezpieczając dom czy mieszkanie systemem przeciwpożarowym, pamiętajmy zatem o pomieszczeniach na najniższej i najwyższej kondygnacji.

Wróć do góry

Pożar – zagrożenie dla ludzkiego życia

Zagrożenie pożarowe dotyczy każdego budynku
Przyczyn pożarów jest wiele – należą do nich przede wszystkim zaniedbania bezpieczeństwa – instalacji elektrycznej czy gazowej, zaprószenie ognia czy niedostateczna dbałość o porządek (na przykład składowanie łatwopalnych przedmiotów i substancji).

Pożary mieszkań najczęstszą przyczyną śmierci
W Polsce ponad 90% ofiar śmiertelnych w pożarach to ofiary pożarów mieszkań! Zwykle za najgroźniejszy dla ludzkiego życia uważa się ogień, jednak około 2/3 śmiertelnych ofiar pożarów traci życie w wyniku zadymienia lub zetknięcia toksycznymi produktami spalania.

Dlatego należy szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku, w którym mieszkamy. Alarmujące systemy przeciwpożarowe ostrzegają już w pierwszym etapie wystąpienia dymu w pomieszczeniu.

Wróć do góry

Straty materialne wywołane przez pożary

Medialne komunikaty przekazują informacje jedynie o wycinku faktycznej liczby pożarów oraz wielkości strat przez nie wywołanych. Straty te rozpinają się od niewielkich zniszczeń, których skutki zniwelować można małym remontem, do doszczętnego spalenia budynku wraz z jego zawartością.

Niezależnie od wartości materialnej wywołanych przez pożar zniszczeń, poniesione straty stanowią nieraz dorobek całego życia. Zwykle nie jest możliwe odzyskanie pochłoniętych przez ogień przedmiotów. Ogień nie wybiera, niszcząc także przedmioty, których wartość opiera się na pamięci.

Zapobieganie pożarowi ma zatem wartość podwójną: chroni przed stratami materialnymi i stratami tych wartości, które budujemy przez całe życie – bo dom to nie tylko cztery ściany, ale i pamiątki, wspomnienia i miejsca, które w nim tworzymy.

Wróć do góry

Jak działa system przeciwpożarowy?

Pożar powoduje olbrzymie straty materialne. Jest też zagrożeniem dla ludzkiego życia.
A przecież koszt zabezpieczenia przeciwpożarowego domu czy mieszkania jest tak niewielki.

Prosty i sprawdzony sposób zapobieżenia stratom wywołanym pożarem to montaż czujek dymu.
Czujki dymu ostrzegają, kiedy w pomieszczeniu pojawi się zagrożenie pożarem. Ważne, że reagują one na dym wcześniej, niż zrobiłby to człowiek.

Czujki dymu skutecznie alarmują mieszkańców, że w mieszkaniu lub domu pojawił się pożar. System taki umożliwia szybką ewakuację w razie zagrożenia oraz ugaszenie ognia w zarodku, kiedy się on tylko pojawi. Dzięki temu unikamy strat materialnych oraz ryzyka utraty życia.

Po co ryzykować?  Badania w Wielkiej Brytanii i USA potwierdziły, że zastosowanie urządzeń wczesnego ostrzegania o pożarze redukuje ryzyko śmierci co najmniej o 40%.

Wróć do góry

Jaką ochronę przeciw pożarem zapewni nam firma ubezpieczeniowa?

Montując w naszym domu lub mieszkaniu system przeciwpożarowy, obniżamy wysokość płaconej składki ubezpieczeniowej. Firmy ubezpieczeniowe zwracają uwagę na prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru w ubezpieczanym lokalu. Od niego zależy wysokość płaconej składki. Prawdopodobieństwo to zmniejsza wyposażenie lokalu w system czujek dymu.

Dlatego montując dodatkowe zabezpieczenia w postaci systemu czujek dymu, możemy obniżyć składkę ubezpieczeniową nawet o 50%!

Koszt ubezpieczenia mieszkania lub domu w firmie ubezpieczeniowej często pochłania całe nasze zasoby przeznaczone na ochronę przed pożarem. Jest to koszt cykliczny, podczas gdy montaż systemu przeciwpożarowego ponosimy jeden raz.

Pełną ochroną firmy ubezpieczeniowej objęte są szkody spowodowane działaniem prądu. Przykładem jest pożar w skutek zwarcia w instalacji elektrycznej – o ile nie były wynikiem rażącego zaniedbania. W przypadku jego wystąpienia otrzymamy pełną kwotę odszkodowania.

Wróć do góry