Pożar budynków przemysłowych i użyteczności publicznej

Już teraz sprawdź, czy budynek, który chcesz ochronić, podlega prawu narzucającemu konieczność instalacji systemu sygnalizującego pożar. W tym celu skontaktuj się z nami.

Konieczność ochrony przeciwpożarowej uzależniona jest od:

  • wielkości budynku
  • wysokości budynku
  • przeznaczenia użytkowego budynku (szpital, bank, hotel itp.)

Sprawdź mówiące o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719).

Wróć do góry

Zabezpieczanie budynków przemysłowych i magazynów przed pożarem

Bezpieczeństwo pracowników

Zapewniając miejsce pracy dziesiątkom czy setkom ludzi, ich bezpieczeństwo staje się obowiązkiem i priorytetem przedsiębiorcy. Stopień ryzyka wybuchu pożaru w budynku przemysłowym czy magazynie zależne jest od branży i przeznaczenia danego budynku. Jeśli operujemy na materiałach łatwopalnych, wówczas ochrona przeciwpożarowa jest podstawą wykonywalnej działalności.

Zapobieganie stratom materialnym

Prócz ochrony życia ludzkiego, istnieje ryzyko poniesienia bardzo wysokich strat materialnych. W przypadku użytkowania budynków przemysłowych i magazynów pożar stanowi największe zagrożenie straty mienia. Przechowywane towary, maszyny i dokumenty posiadają wymierną wartość materialną, której strata często prowadzi do bankructwa.

Jak to działa?

  1. System sygnalizacji przeciwpożarowej natychmiast wykrywa powstałe zagrożenie
  2. Alarm przesłany zostaje do jednostek Państwowej Straży Pożarnej
  3. Grupa ratownicza Straży w trybie natychmiastowym reaguje na alarm

Dzięki błyskawicznemu wykryciu pożaru, zdecydowanie szybciej zostaje on ugaszony. Tym samym powstałe straty są niewielkie, a zagrożenie ludzkiego życia zredukowane zostaje do minimum.

Wróć do góry

Zabezpieczanie budynków użyteczności publicznej przed pożarem

Bezpieczeństwo pracowników

Budynki użyteczności publicznej wymagają szczególnej ochrony przeciwpożarowej. Na pracy przebywającego w tych budynkach personelu opiera się funkcjonowanie mieszczących się w nich szpitali, banków czy hoteli. Ogromna liczba codziennie odwiedzających te instytucje osób również stawia wymóg przywiązania szczególnej wagi do wyposażenia budynku w efektywny system ochrony przeciwpożarowej.

Zapobieganie stratom materialnym

Budynki użyteczności publicznej wyposażone są w ogromnej wartości sprzęt. Zarówno on, jak i znajdujące się w budynku wartościowe dokumenty powinny być bardzo dobrze zabezpieczone na wypadek pożaru, który jest główną przyczyną strat materialnych w budynkach użyteczności publicznej.

Jak to działa?

  1. System sygnalizacji przeciwpożarowej natychmiast wykrywa powstałe zagrożenie
  2. Alarm przesłany zostaje do jednostek Państwowej Straży Pożarnej
  3. Grupa ratownicza Straży w trybie natychmiastowym reaguje na alarm

Dzięki błyskawicznemu wykryciu pożaru, zdecydowanie szybciej zostaje on ugaszony. Tym samym powstałe straty są niewielkie, a zagrożenie ludzkiego życia zredukowane zostaje do minimum.

Wróć do góry