Poradnik dla firm i instytucji

Niebezpieczeństwo strat materialnych

Straty materialne poniesione w wyniku włamania to nie tylko kradzież i zniszczenie sprzętu, urządzeń, dokumentów czy gromadzonych materiałów. Zniszczenia spowodowane włamaniem to także uszkodzenia budynku i jego wyposażenia, takiego jak okna i drzwi czy instalacje.

Zarówno kradzież, jak i uszkodzenie mienia powodują, że odrobienie spowodowanych w wyniku włamania czy napadu strat wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, a niejednokrotnie jest niemożliwe i doprowadza do bankructwa firmy.

Jak to działa?

Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu pozwala skutecznie chronić budynek przed niepożądanymi gośćmi, a tym samym przed znaczną utratą mienia. Chroni także ludzkie życie. System działa według następującego schematu:

  1. próba wejścia do budynku bez znajomości obsługi systemu alarmowego uruchamia sygnalizację zabezpieczającą budynek
  2. system alarmowy natychmiast przesyła informację o próbie włamania do stacji monitorowania alarmów lub osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu
  3. w trybie nagłym podjęte zostają działania interwencyjne w celu ustalenia przyczyny uruchomienia alarmu

Wróć do góry

Zabezpieczanie budynków użyteczności publicznej – banków przed włamaniem i napadem

Niebezpieczeństwo utraty życia i mienia

Banki, jako budynki użyteczności publicznej szczególnego rodzaju, wymagają instalacji zabezpieczeń przeciwwłamaniowych o szczególnej skuteczności. Gromadzenie zasobów pieniężnych i dokumentów o dużej wartości wywołuje podwyższone ryzyko napadów rabunkowych, a co za tym idzie – niebezpieczeństwo poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia pracowników banków.

Liczba napadów na banki w latach 2009-2010 podwoiła się w stosunku do lat poprzednich, wynosząc niemal 100 rocznie. Napady te wiążą się z grożeniem użycia broni palnej przeciw pracownikom banku, obniżając komfort ich pracy i powodując realne zagrożenie życia. Informacje te ukazują, jak istotnym jest odpowiednie zabezpieczenie alarmowe banków.

INSAL oferuje bankom specjalne systemy zabezpieczeń alarmujących SSWiN, przetestowane i stosowane w kilkuset placówkach banków w całej Polsce (zobacz Klientów).

Jak to działa?

Alarmujący system zabezpieczenia antywłamaniowego SWiN to oferta skierowana specjalnie do placówek bankowych.

Poza efektywnymi urządzeniami zabezpieczającymi wejścia do budynku, zapewnia dostęp do urządzeń informujących o próbie napadu wszystkim pracownikom, którzy pracują w bezpośredniej styczności z klientem, a tym samym narażeni są na ryzyko konfrontacji z przestępcą.

Sygnał alarmowy wysłany przez pracownika banku natychmiast przesłany zostaje do ochrony budynku, umożliwiając podjęcie interwencji.

Wróć do góry