Oddymianie

Systemy oddymiające stosuje się do usuwania zadymienia metodą grawitacyjną z klatek schodowych, hal produkcyjnych, magazynów czy pasaży handlowych. Systemy te mogą pracować zarówno jako autonomiczne zabezpieczenia lub pośrednio – będąc jednym z wielu zespołów urządzeń dla nadrzędnego systemu wczesnego wykrywania pożaru. W przypadku, gdy rozwiązania grawitacyjne nie mogą być użyte, można zastosować wentylację pożarową i uzupełnić ją o systemy nadciśnieniowe.

Wróć do góry