Bardzo wczesna detekcja dymu

System bardzo wczesnej detekcji dymu jest najlepszym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie lepiej podwójnie dmuchać na zimne. Pozwala on uzyskać dodatkowy czas na interwencję, zapobiegając niejednokrotnie wielkim stratom, jakie powoduje ogień.

Są budynki, w których zamontowanie systemu alarmującego o pożarze jest niewystarczające bądź zbyt inwazyjne. Wszędzie tam, gdzie warunki utrudniają przeciwpożarową ochronę budynku, a jest ona konieczna – sprawdza się system bardzo wczesnej detekcji dymu.

System ten jest elastyczny – szyty na miarę potrzeb konkretnego budynku. Dyskretna, efektywna instalacja oszczędza koszty utrzymania i konserwacji, sieć czułych czujek skutecznie chroni przed zagrożeniem pożarowym i zapewnia ciągłość pracy bez ryzyka zbyt późnej reakcji na niebezpieczeństwo.

Wróć do góry

Kiedy występuje konieczność zastosowania systemu bardzo wczesnej detekcji dymu?

Gdy system sygnalizacji pożaru jest niewystarczający.

Alarmowanie o pożarze, który już nastąpił to minimum ochrony. Zapobiega ono rozprzestrzenianiu się ognia, powiadamiając o nim jednak często już wtedy, gdy nie da się uniknąć strat. Bardzo wczesna detekcja dymu pozwala na całkowite uniknięcie strat. Umożliwia zidentyfikowanie źródła zagrożenia i jego eliminację bez konieczności uruchamiania systemu gaszącego.

Gdy przerwanie pracy powoduje zbyt duże koszty.

Dostarczając produkty lub usługi, często uzależniamy pracę lub wręcz życie innych ludzi od tego, czy dostarczymy je na czas. Jeśli przerwanie pracy naszej instytucji lub firmy powoduje ogromne konsekwencje, należy zrobić wszystko, by zapobiec takim zagrożeniom, jak pożar.

Gdy utrudniona jest ewakuacja z budynku.

Obiekty gromadzące dużą ilość ludzi, takie jak centra handlowe i stadiony, budynki, w których przebywają osoby mające ograniczoną możliwość samodzielnego przemieszczania się (szpitale, domy opieki) czy też miejsca o ograniczonym dostępie, jak podziemne tunele, wymagają szczególnego zabezpieczenia. System bardzo wczesnej detekcji dymu daje więcej czasu na ewakuację z zagrożonej przestrzeni, reagując natychmiast, gdy tylko pojawi się zagrożenie pożarem.

Gdy trudno wykryć dym.

Przenoszony wraz z powietrzem dym rozprzestrzenia się bardzo szybko. Aby temu zapobiec, instalacja bardzo wczesnej detekcji dymu poprzez sieć specjalistycznych rurociągów odpowiednio zaprojektowanych i podłączonych do  specjalnych czujek zasysa go z pomieszczenia. System czujek rozmieszczony jest na trasie przenoszenia się dymu, umożliwiając natychmiastową reakcję systemu.

Gdy budynek potrzebuje systemu dyskretnego.

W obiektach zabytkowych, gdzie ingerencja w wygląd jest ograniczona, a także nowoczesnych budynkach, których wnętrza dopracowane są w każdym detalu,  wówczas wszelkie instalacje powinny być jak najmniej widoczne. Taki jest system bardzo wczesnej detekcji dymu, którego urządzenia detekcyjne i rurociągi oraz kable montowane są w miejscach ukrytych dla oka przebywającego wewnątrz pomieszczenia człowieka, kontrolery i urządzenia zasilające natomiast dostępne są w pomieszczeniach technicznych.

Gdy utrudnione są warunki atmosferyczne.

Tam, gdzie do powietrza dostaje się wiele substancji niebezpiecznych (np. na stacjach benzynowych, w serwisach samochodowych czy tartakach), pożar wiąże się z wielkimi i natychmiastowymi stratami. Aby temu zapobiec, w środowisku tym umieszczone zostają  sieci rurociągów zasysających podłączonych do detektorów, pozostałe elementy systemu zabezpieczeń instalowane są w środowisku bezpiecznym. Tak przystosowany system wpuszcza do detektora powietrze odfiltrowane, jest także możliwa zmiana temperatury wpuszczanego do detektora powietrza przed jego analizą przez system.

Gdy warunki w budynku utrudniają konserwację systemu.

Umieszczona w przestrzeni chronionej instalacja systemu daje łatwy dostęp wyłącznie serwisowi, jednocześnie zapobiegając sabotażom. Trudno dostępne, a wymagające ochrony przestrzenie zabezpieczone zostają w sposób efektywny, bez ryzyka uszkodzenia systemu panującymi wewnątrz warunkami lub czynnościami mechanicznymi.

 

Wróć do góry

Jak to działa?

 • Bardzo czułe urządzenia detekcyjne analizują dostające się do nich powietrze z pomieszczenia, w którym są zamontowane. Powietrze dostaje się do nich przez sieć ssących rurek.
 • Jeden detektor analizować może powietrze pobierane z wielu punktów. Aby zapewnić optymalną ochronę, możemy więc stosować detektory analizujące powietrze z wielu miejsc w jednym pomieszczeniu, a gdy obawiamy się nastąpienia pożaru w konkretnym miejscu (np. wentylacja), możemy zastosować detektor dedykowany dla tego miejsca.
 • Elastyczność systemu polega również na możliwości zaprogramowania progów alarmowych. System posiada cztery programowalne progi czułości, których osiągnięcie powoduje powiadomienie o sytuacji zagrożenia.
 • Detektory bardzo wczesnej detekcji dymu są bardzo czułe: od 0,005%/m do 20%/m, podczas gdy czujki przeciwpożarowe dysponują zakresem czułości około 5%/m. Oznacza to, że czujki systemu bardzo wczesnej detekcji dymu są niezwykle efektywne, powiadamiając o zagrożeniu już wówczas gdy dym jest jeszcze niewidoczny dla oka – przy bardzo niskim stężeniu dymu w powietrzu.
 • Mimo wysokiej czułości na stężenie dymu, czujki odporne są na trudne warunki atmosferyczne: ekstremalne temperatury (zakres od -20 do 60 stopni Celsjusza), wysoką wilgotność, przepływy powietrza o dużej sile (wentylacja, klimatyzacja) oraz zakłócenia elektromagnetyczne.
 • System uzyskał pozytywną ocenę towarzystw ubezpieczeniowych TUiR WARTA i ZURICH i jest zalecany do ochrony przeciwpożarowej dużych serwerowni, archiwów, central telekomunikacyjnych, sterowni, tuneli kablowych, zbiorników materiałów sypkich, magazynów o dużym obciążeniu ogniowym i innych obiektów o szczgólnie ważnym znaczeniu dla utrzymania ciągłości istotnych procesów.
 • Detektory systemu bardzo wczesnej detekcji dymu mogą jednocześnie monitorować stężenie gazów w obiektach przemysłowych, zapewniając jednoczesną ochronę przeciwpożarową oraz przeciwgazową: system ten pracuje w trudnych warunkach atmosferycznych i wykrywa wiele gazów.

Wróć do góry

Gdzie pożądany jest system bardzo wczesnej detekcji dymu?

System bardzo wczesnej detekcji dymu pożądany jest w:

 • firmach dostarczających usługi informatyczne i telekomunikacyjne
 • obiektach dystrybutorów energii
 • instytucjach realizujących operacje finansowe
 • budynkach użyteczności publicznej, w szczególności szpitalach i przychodniach
 • instytucjach kultury i sportu gromadzących duże audytoria, jak hale sportowe i stadiony, kina, teatry, muzea i galerie
 • obiektach zabytkowych
 • laboratoriach i pomieszczeniach sterylnych
 • magazynach i zakładach, szczególnie przechowujących substancje łatwopalne
 • przestrzeniach o trudnych warunkach: szybach windowych, kanałach, podwieszanych sufitach, podłogach technicznych, więzieniach i aresztach
 • przestrzeniach o utrudnionych warunkach atmosferycznych: stacjach paliw, zakładach przerobu drewna, instytucjach transportowych i motoryzacyjnych


Wróć do góry