Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Zrozumiała informacja o zagrożeniu pożarowym usprawnia komunikację i działanie w momencie wystąpienia pożaru. Usłyszana wiadomość jak i którędy ewakuować się eliminuje ryzyko związane ze zignorowaniem alarmu syreny lub dzwonka, a w przypadku nastąpienia alarmu fałszywego redukuje koszty ewakuacji i zaprzestania pracy.

Wróć do góry

Jak to działa?

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze służą do rozgłaszania zrozumiałych, słownych komunikatów ostrzegawczych. Stanowią alternatywę dla systemów alarmujących syrenami i dzwonkami. Współpracują one ściśle z systemami wczesnego wykrywania pożaru, gwarantując sprawną i bezpieczną ewakuację ludzi z zagrożonego obszaru, a także zapewniając właściwy poziom informacji.

W dźwiękowych systemach ostrzegawczych klasyczny system sygnalizacji syrenami bądź dzwonkami zastąpiony zostaje głośnikami, przez które rozgłaszany jest zrozumiały komunikat.

Dźwiękowy system ostrzegawczy jest programowalny. W sytuacji zagrożenia uruchamia on wcześniej nagrane komunikaty słowne. Dzięki integracji z systemami wczesnego wykrywania pożaru komunikat może być dostosowany do konkretnego typu zagrożenia, informując np. o drodze ewakuacji (alarm I stopnia) lub o tym, że nastąpił fałszywy alarm (w przypadku alarmu II stopnia).

Od tradycyjnego systemu nagłośnienia wyróżnia go przede wszystkim 

 • zapewnienie funkcjonowania także w warunkach pożaru (instalacja ognioodporna)
 • odporność na zakłócenia i awarie 
 • zapewnienie jego pracy mimo braku zasilania sieciowego
 • komunikat wygłaszany z głośników posiada indywidualnie dobrane natężenie dźwięku i zapewnia odpowiedni poziom zrozumiałości mowy.

Wszystkie te właściwości są potwierdzone wymaganymi dla tego systemu pomiarami i certyfikatami.

Wróć do góry

Gdzie stosować dźwiękowy system ostrzegawczy?

Wykaz obiektów, w których wymagane jest stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych zawiera 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

Stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych wymagane jest na mocy prawa w:

 1. Stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych wymagane jest na mocy prawa w:
 2. Wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej;
 3. Wysokich i wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego oraz mniejsze, o liczbie miejsc w budynku powyżej 200;
 4. Halach widowiskowych i sportowych powyżej 1500 miejsc
 5. Kinach i teatrach na więcej niż 600 osób
 6. Szpitalach i sanatoriach z większą niż 200 liczbą łóżek w budynku
 7. Budynkach handlowych lub wystawowych:
  1. jednokondygnacyjnych o strefie pożarowej większej niż 10000 metrów kwadratowych
  2. wielokondygnacyjnych o strefie pożarowej większej niż 8000 metrów kwadratowych

Wróć do góry